Toneelgroep Tijl zag het levenslicht in de volkse en volkrijke buurt van de Kristus-Koningparochie te Sint-Niklaas op 15 juni 1965.
De stichters waren E.H. Roger Weverberg, toenmalig onderpastoor van de parochie, Dhr. Willy De Greef die de regie op zich nam en Dhr. Dries Cap als secretaris, Dhr. Marcel Verniers werd de eerste Tijl-voorzitter.

In café “Sint-Kristoffel”, later “De Kring” genoemd, gelegen in de Heistraat tegenover de kerk, werd het lokaal gevestigd. Als repetitie- en speelruimte kon de toneelgroep, na overleg met parochiale overheid, beschikken over de parochie-feestzaal. Deze was gelegen in de kelderruimte onder de kerk en kon, na enig kunst- en vliegwerk, doorgaan voor een toneelzaal met plusminus tweehonderd zitplaatsen.

De speelsters en spelers, hoofdzakelijk afkomstig uit parochiale verenigingen, hadden weinig of geen ervaring. De keuze van de stukken was daardoor danig beperkt. Bovendien was het, vanuit een bisschoppelijke bepaling, verboden van toneelstukken op te voeren met een gemengde bezetting.
E.H. Louis Van Raemdonck, de toenmalige pastoor, wilde die regel respecteren. Zo kwam men terecht in de afdeling herentoneel en bij “De klucht van de brave moordenaar” van Jos Janssens.

De eerste voorstelling ging door op 28 november 1965 voor een volle zaal, merendeel vrienden en familie van de Tijl-leden. De inkomprijzen, door het bestuur vastgesteld, bedroegen 30 en 20 Belgische frank. Kinderen tot 14 jaar betaalden halve prijs. Na aftrek van kosten leverde deze eerste opvoering een batig saldo van 344 Belgische frank op.

Toneelgroep Tijl beperkte zich niet tot één of twee opvoeringen per jaar in de parochiezaal. Reeds vanaf het seizoen 1966/1967 werd er in tal van gemeenten van het Waasland gespeeld. Belsele, Sint-Pauwels, Meerdonk, Sint-Gillis, Vrasene en Nieuwkerken waren zowat de meest “bespeelde” gemeenten. Dat waren zogenaamde reisvoorstellingen.

Alle perikelen daaraan verbonden, zoals het maken van een decor, transport, opstellen en afbreken, zouden deze voorstellingen telkens tot een hele onderneming doen uitgroeien. Alles werd met plezier en inzet door de eigen leden gedaan. Dit bracht een prettige en kameraadschappelijke sfeer in de groep.
Zo spartelde Tijl stilaan doorheen zijn kinderjaren. In 1975 rezen er moeilijkheden in verband met het gebruik van de parochiezaal. Onder impuls van Willy De Greef, die intussen Marcel Verniers als voorzitter had opgevolgd, werd besloten over te stappen naar de Stadsschouwburg. De voortreffelijke opvang, zowel door het Stadsbestuur als de directie en personeel van de Stadsschouwburg, sterkte het vertrouwen in deze belangrijke beslissing.

Het publiek bleef de toneelgroep trouw en kwam in grote getale naar de opvoeringen. Velen van hen kwamen voor de eerste maal naar de Stadsschouwburg, raakten de drempelvrees kwijt en werden vaste bezoekers van het theater. Tot op heden worden er minstens twee producties gebracht per seizoen (telkens drie voorstelling per productie). Ondertussen speelt Tijl reeds meer dan 45 jaar in de Stadsschouwburg.

Tijl blijft ook trouw aan zijn roots, wat wil zeggen dat de keuze van de stukken steeds in het komische genre vallen. Dit wordt nog altijd erg gewaardeerd door het talrijke publiek. Door het vroegtijdig overlijden van onze bezieler en medestichter Willy De Greef, werd niet alleen het voorzitterschap in 1993 overgenomen door Roland Van Gasse maar tevens moest een nieuwe vaste regisseur aangetrokken worden. Dhr. Guido Maremans heeft deze taak met veel inzet tot 2010 op zich genomen en werd sinds het seizoen 2010/2011 opgevolgd door verscheidene regiseurs waaronder Eddy Van Ginckel. Guy Thys, Freddy Pouck, David Cantens en Nele Goossens.
Dit werd direct een voltreffer. Door hun professionele begeleiding en enthousiasme werd Tijl naar een hoger niveau getild wat duidelijk geapprecieerd werd door de talrijke bezoekers.
Na de verplichte opschorting van de activiteiten in 2020/2021 door de Corona epidemie wordt er in september 21 met veel enthousiasme opnieuw gestart. Mieke De Greef dient zich aan als “nieuwe” huisregisseur wat met heel veel genoegen wordt onthaald door de spelers en het trouwe publiek.

Toneelgroep Tijl is na 55 jaar nog steeds een (h)echte vereniging met een vast bestuur en telt momenteel 41 leden.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.